Végre elkezdték az építészeti alkotások szerzői jogait összefoglaló új stratégia kidolgozását. A számos egyéb területen (zenei, képalkotói, stb) már kiforrott és régóta köztudatban forgó szerzői jogokat, az építészeti – műszaki területre átültető, szerzői jogi szabályozás születhet meg…

Alább olvashatjátok a Minisztérium tájékoztatását, illetve letölthetitek a stratégia kidolgozásáról szóló dokumentumot.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉPÍTÉSZETI ALKOTÁSOKRA, MŰSZAKI LÉTESÍTMÉNYEKRE ÉS AZOK ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓIRA VONATKOZÓ SZERZŐI JOGI STRATÉGIÁRÓL

„Elkészült az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok építészeti-műszaki dokumentációira vonatkozó szerzői jogi stratégia, amelynek célja az állampolgárok jogtudatosságának növelése, valamint a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogsértések csökkentése.

Az elmúlt években több fontos jogszabály jelent meg, amelyek az építészeti alkotásokkal kapcsolatos szerzői jogi szabályokat rögzítik, illetve az eddigi gyakorlatokat egyértelműsítik. Fontos, hogy az állampolgárok is tisztában legyenek a szerzői jog e részterületével, ugyanis az ő életükre is közvetlen hatással lehet.

Az építészeti alkotások – amellett, hogy elsősorban funkcionális művek – esztétikai értékeket is hordozhatnak. A szerzői jog éppen ezért a művészeti alkotásokat is megillető védelemben részesíti az építészeti műveket. A tulajdonosok azonban nem mindig birtokolják a szerzői vagyoni jogokat, azok maradhatnak a létesítmény tervezőjénél, a Magyar Államnál vagy adott esetben a beruházónál. A szerzői jogok és a tulajdonosi érdekek pedig nem egy esetben okoztak már konfliktust, és hátráltatták a kivitelezés megvalósulását.

Előfordulhat továbbá, hogy felújítási munkálatokat kívánnak végezni egyetlen műpéldányként létrehozott terven, vagy az az alapján megépített épületen, azonban annak tulajdonosai időről-időre változtak. Ilyenkor előfordulhat olyan eset is, hogy elmaradhatatlan az eredeti szerzővel való egyeztetés, ha a jogszabályok alapján ő rendelkezik a szerzői vagyoni jogokkal.

A most elfogadott stratégia megoldás lehet a jogtudatosság hiányában fellépő problémákra. Összefoglalja az állampolgárok építészeti szerzői jogi ismereteinek bővítésére irányuló módokat, valamint magának a megvalósítási program létrejöttének és végrehajtásának menetét.”

Miniszterelnökség,
Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság