„Az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó kötelező kivitelezői felelősségbiztosítással kapcsolatosan kérdésként merült fel, hogy mi a teendő abban az esetben, ha az a fővállalkozó kivitelező, akinek az előírtnál hamarabb megszűnt a felelősségbiztosítása, csak egy részmunkára szerződött, és már nem is dolgozik az építkezésen. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6/D. § b) pontja szerint a biztosítási szerződésnek fenn kell állnia fővállalkozó kivitelező esetében legalább a lakóépület teljes műszaki átadás-átvételének lezárásáig. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 65. § (1) bekezdés f) pontja szerint az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel megtiltja az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. Súlyos szabálytalanságnak minősül a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítás hiánya. A fenti jogszabályi rendelkezésekből látható, hogy a jogszabály szerint annak is rendelkeznie kell felelősségbiztosítással a teljes műszaki átadás-átvételének lezárásáig, aki csak egy részfeladat elvégzésére szerződött az építtetővel. Az ő felelősségbiztosításának hiánya ugyanolyan kockázatokat rejt, mint egy adott esetben még a helyszínen dolgozó kivitelezőé, hiszen az ő tevékenységéből fakadóan is keletkezhet kár, amelyért helyt kell állni akkor is, ha már nem végez munkát. Ezért a jogalkotó nem kívánt különbséget tenni az elvégzett munka ideje szerint. A tervezőnek is fenn kell tartania a felelősségbiztosítását akkor is, ha a tervezési munkát már elvégezte. A hibák rendszerint későbbi időpontban derülnek ki, ezért sincs jelentősége annak, hogy ki mikor dolgozott az adott építkezésen. Mindebből az következik, hogy az építkezést akkor is le kell állítani, ha egy olyan kivitelezőnek szűnt meg idejekorán a biztosítási szerződése, aki már elvégezte a rá eső munkákat. „

Budapest, 2018. szeptember 5.

Miniszterelnökség, Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság