191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24. §. (4a) bekezdése szerint:

„Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt a tényt – a várható munkafolytatási nap megjelölésével – az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni.Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt – a 26. § (8)-(10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.”

Tehát, ha nem történik munkavégzés, semmilyen adatot nem kell felvinni, be sem kell lépni az e-építési napló alkalmazásba, ebben az esetben az alapértelmezett „Munkavégzés nem történt” szöveg jelenik meg az adott napon.

Ha több napos munkaszünet áll fenn, vagy hétvégén nem történik munkavégzés, akkor az utolsó napi jelentésben rögzíteni kell a munka folytatásának várható dátumát.