Ismét változnak az új KNE (Közel Nulla Energiaigényű) épületenergetikai határidők.

Az eddigi szabályozás szerint azon új épületek esetén ahol a használatbavétel 2020. december 31-ét követően valósul meg, már teljesíteniük kell a közel nulla energiaigényre vonatkozó szabályokat. Ezt a határidő módosították 2020. decemberében 2021. június 30-ára. Majd 2021.03.11-én a Magyar Közlönyben megjelent, hogy ez a határidő további 1 évvel, azaz 2022. június 30-ig kitolódott.

A kivétel hatálya alá eső épületek esetében a 2020. december 31. napján hatályos energetikai előírásokat viszont alkalmazni kell [13/2021. (III. 10.) ITM rend. 1. §; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6/B. §].

Sokaknak lehet ez lehetőség, de nagyrészt a tervezők és családok már felkészültek az új szabványoknak való megfelelésre, ezekhez igazítottan terveztek/terveztettek.

A kivétel nem érinti a hatóságok használatára szánt vagy hatóságok tulajdonában álló új épületeket.

Ezek az épülettípusok voltak a KNE épületek előfutárai, és 2019. január 1-je óta csak a közel nulla energiaigénynek megfelelő kialakítással kaphatnak használatbavételi engedélyt, tehát esetükben 2020. december 31-én már a szigorúbb követelmények voltak hatályban. Remélhetőleg minél több nem hatósági épület is már a határnap előtt el tudja érni a korszerűbb közel nulla energiaigény követelményeit, amivel értékállóbb és jövőállóbb épületek terjedhetnek el Magyarországon is.

Természetesen az enyhítés az egyszerű bejelentéssel épült lakóépületek hatósági bizonyítványára is vonatkozik.

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (Egyszerű bejelentési rendelet) szerint az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét – nem használatbavételi engedély vagy tudomásulvétel, hanem – az építésfelügyeleti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány igazolja. Az építtetőnek a hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor mellékelni kell az energetikai tanúsítványt [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 6. § (1)-(2) bek.].

Az Egyszerű bejelentési rendelet új szakasza kimondja, hogy az egyszerű bejelentéssel épülő lakóházak esetében a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos előírásokat 2022. június 30-tól kell alkalmazni. A lakóház építők számára is fennáll az a lehetőség, hogy – a jogszabály általi kötelező határidő előtt – a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épületet valósítson meg [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 7/D. §; 114/2021. (III. 10.) Korm. rend. 2. §].

Lényeges, hogy ha lakóépület bővítéséről van szó, akkor 2021 januárjától változatlanul kötelező betartani a szigorúbb energetikai követelményeket, amik azonban megengedőbbek, mint a közel nulla energiaigényű épületre vonatkozó előírások.

mk beágyazandó
Forrás: epitesijog.hu