2016. január 1.-től 300 négyzetméternél kisebb alapterületű új lakóépület esetén engedélykérés helyett elég lesz egy egyszerűsített bejelentés.

Viszont az építési engedélyeztetés, illetve az engedély nélkül építhető egyéb munkák szabályai változatlanok maradtak. A benyújtandó iratok köre majdnem ugyanaz maradt, csak nem engedélyezésnek hívják, hanem bejelentésnek. A 2016. január 1. napjától hatályos rendelkezés szerint minden építésügyi hatósági engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről kell építési naplót vezetni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24. § (1) bek.; 456/2015. (XII. 29.) Korm. rend. 10. §].

Tehát lényegében építési naplót ebben az esetben is kell vezetni.

2019. október 24-től, a Miniszterelnökség által kiadott felhívás szerint nem lesz kötelező az építési napló a maguk számára egyszerű bejelentés alapján építtetőknek és változik a folyamat menete is. Erről bővebben blogunkon olvashattok.