• az Építésügyi Hatóság,
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal építés helye szerinti illetékes szerve,
  • a helyszíni ellenőrzést folytató Munkavédelmi és Munkaügyi Hatóság,
  • külön jogszabályban az ellenőrzésre feljogosított más hatóság,
  • az építtetői fedezetkezelő,
  • az építtető által betekintésre felhatalmazott,
  • az építési beruházás megvalósításához támogatást nyújtó szervezet