2016. január 1-jét követően a lakóépületek építését és bővítését kivonták az építési engedélyezési eljárások alól, és megszületett egy új „fogalom”, az egyszerű bejelentés.

Ez az eljárás a nevében „egyszerű”, de valójában ebben az esetben is akad teendője bőven a leendő Építtetőnek. Maga az eljárás hasonló, mint egy építési engedélyezési eljárás, az „egyszerűsége” inkább a beadandó dokumentumok mennyiségének és a picit rövidebb ügyintézés idejének tudható be.

Az egyszerű bejelentésre vonatkozó előírásokat a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (Egyszerű bejelentési rendelet) szabályozza, mely 2016 óta több módosításon esett át. Ez a rendelet határozza meg a lakóépületek építésének és meglévő lakóépületek bővítésének szabályait.

Ha a szükséges dokumentációt az építész és a szakági tervezők (tartószerkezeti tervező, épületgépész tervező, villamos tervező) elkészítették, a terveket és a szükséges egyéb iratokat az ÉTDR (építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer) megfelelő felületére kell feltölteni.

Az egyszerű bejelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
 1. az építtető nevét és lakcímét, szervezet esetén a megnevezését és székhelyét, képviselő esetén az azonosításához szükséges adatot és elérhetőségét,
 2. az építési tevékenységgel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát,
 3. a bejelentés tárgyát és annak rövid leírását, a számított építményértéket az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint meghatározva,
 4. az építészeti-műszaki tervezők – beleértve a szakági tervezőket is – nevét, elérhetőségét, kamarai névjegyzéki bejegyzésének számát,
 5. a bejelentéshez csatolt mellékletek felsorolását (tervjegyzék),
 6. az építtető aláírását, amennyiben azt meghatalmazott útján, kormányablakon vagy az építésfelügyeleti hatóságon keresztül nyújtja be

[244/2019. (X. 22.) Korm. rend. 18. §; 155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 1. § (1b) bek.].

A bejelentéshez csatolni kell:
 1. az Egyszerű bejelentési rendelet 1. mellékletében meghatározott tartalmú egyszerű bejelentési dokumentációt,
 2. ha az építési tevékenységet a természetes személy saját lakhatásának biztosítása céljából kívánja végezni, az építtető teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi

[244/2019. (X. 22.) Korm. rend. 18. §; 155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 1. § (1c) bek.].

Az egyszerű bejelentés megtörténtéről, és annak jogszerűségéről az Építés Felügyeleti Hatóság a jogszabály értelmében 8 napon belül köteles az Építtetőt tájékoztatni.

Amennyiben a bejelentést jogszerűnek minősítik, egy határozatot küldenek az ÉTDR-rendszeren eresztük, melyben leírják az építkezés megkezdésének feltételeit. A kivitelezési tevékenységet a határozat kiállításának dátumától számított 15. napon el lehet kezdeni.

Fontos tudni, hogy csak hiányos bejelentés esetében van a hatóságnak intézkedési kötelezettsége, tehát az épület szabályossága, vagy éppen a dokumentáció tartalma nem kötelező ellenőrzési szempont.

Amennyiben a bejelentés hiányos, úgy az építésfelügyeleti hatóság tájékoztatja az építtetőt vagy képviselőjét

 1. arról, hogy a hiányos bejelentés nem minősül egyszerű bejelentésnek,
 2. az építési tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeiről, valamint
 3. a bejelentés vagy melléklete hiányairól

[244/2019. (X. 22.) Korm. rend. 19. §; 155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 2. § (2) bek.].

A tervdokumentáció kiegészítése, illetve javítása után azt újra fel kell tölteni az ÉTDR rendszerbe.

Ezt követően több lehetőséget különböztethetünk meg.

 • Abban az esetben, ha az Építtető természetes személy (magánszemély) és nyilatkozatban kijelenti, hogy a kivitelezést saját lakhatása céljából végzi, 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (Egyszerű bejelentési rendelet) értelmében elektronikus építési napló vezetésére nem kötelezett.

Ebben az esetben az elektronikus építési naplót nem kell készenlétbe helyezni, illetve megnyitni.

A jogszabályban előírt felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat a használat tudomásul vételéhez az ETDR felületen indított kérelem mellé kell feltölteni.

 • Abban az esetben, ha a kivitelezés finanszírozásában banki hitel is szerepel, és a Bank kéri az elektronikus építési napló vezetését, akkor az elektronikus építési naplót meg kell nyitni, ahová a kivitelezőt, felelős műszaki vezetőt és az építész tervezőt is meg kell hívni.

A kivitelező és a tervező részéről is kötelező a felelősség biztosítás megléte és a kötvény vagy fedezetigazolás feltöltése az e-naplóba, valamint a tervező részéről kötelező a minimum 6 alkalom tervezői művezetés* elvégzése.

 • Ha az Építtető jogi személy (cég), minden esetben kötelező az elektronikus építési napló megnyitása és vezetése. A kivitelező és a tervező részéről is kötelező a felelősség biztosítás megléte és a kötvény vagy fedezetigazolás feltöltése az e-naplóba, valamint a tervező részéről szintén kötelező a minimum 6 alkalom tervezői művezetés* elvégzése.

*A tervezői művezetés kérését az alábbi munkafázisokban javasolt:

 • kitűzés, épület telken belüli elhelyezésének ellenőrzése
 • alapozás méreteinek ellenőrzése (lábazati zsalukő vízszintes irányú méretei)
 • falszerkezetek, nyílásáthidalások elkészülte
 • födémek építése
 • tetőszerkezetek építése
 • szigetelések
 • szakipari munkák (burkolások, homlokzatképzés)
 • kivitelezés lezárása, energetikai minőségtanúsítvány kiállítása

A kivitelezés során az Építés Felügyeleti Hatóság a munkaterületet több alkalommal is, véletlenszerűen, vagy harmadik fél általi bejelentés hatására ellenőrizheti, illetve olyanra is volt már példa, hogy csak az építési naplót ellenőrizték, és szólították fel a kivitelezőt vagy az építtetőt a hiányosságok pótlására.

Ha az építkezés lezajlott és minden dokumentum az építési naplóba feltöltésre került (teljesítmény nyilatkozatok, felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, műszaki ellenőri nyilatkozat, építész tervezői bejegyzések, ha volt tervezői művezetés, stb.) lehet kezdeményezni a hatósági bizonyítvány kiállítását.

Úgy érzi elakadt vagy nem érti ezt az egészet? Kötelező naplót vezetnie, de nem tudja hogyan?
Ha segítségre van szüksége, keressen bátran Minket elérhetőségeinken!

naplovezetes ,e-napló vezetés, ÉTDR, nyitva tartás

Nyitvatartás

Hétfő- Péntek 9:00-16:00

naplovezetes ,e-napló vezetés, ÉTDR, telefonszám, kapcsolat

Telefonszám

+36 50 111 5743

Egyedi árajánlatkérés / kérdések

angle.hu