Az építésügyi hatósági eljárás során a hatóság és ügyfél közötti kapcsolattartásra, a hatósági döntések kézbesítésére alapvetően két megoldás is lehetséges, (1) az elektronikus (ÉTDR felületén és az ügyfélkapun keresztül), és (2) a hagyományos, papír alapú (postai úton vagy személyesen) történő kapcsolattartás. Az ÉTDR mindkét csatornát támogatja, ugyanakkor a felhasználó számára a rendszer igazi előnyei az elektronikus kapcsolattartás esetén jelentkeznek. Az eljárás során (jogszabály szerint egy alkalommal) lehetőségünk van a kapcsolattartás módját megváltoztatni.

Az ÉTDR honlapja

http://www.e-epites.hu/etdr