Minden

  • építésügyi hatósági engedélyhez vagy
  • tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint
  • a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni.

2019. október 24-től, a Miniszterelnökség által kiadott felhívás szerint nem lesz kötelező az építési napló a maguk számára egyszerű bejelentés alapján építtetőknek és változik a folyamat menete is. Erről bővebben blogunkon olvashattok.