Az építtetőnek az új, legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépületek esetében kötelezően meg kell bíznia építész tervezőt tervezői művezetéssel.

(2016. évi XXXVI. tv. 3. §; 1997. évi LXXVIII. tv. 33/A. § (1a) bek.).

A tervezői művezetés fogalma

A tervezői művezető közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.

A tervezői művezető a kivitelezési folyamatot nem ellenőrzi, sem műszaki ellenőri, sem felelős műszaki vezetői feladatokat nem lát el, ilyen jellegű felelősséget nem vállal át.

 

Mit tartalmazzon a tervezői művezetésre vonatkozó szerződés?

Az építtető és az építész tervező a kötelező tervezői művezetés feltételeit a tervezési szerződésben rögzíti. A tervezői művezető – a Magyar Építész Kamara szabályzata szerint – az építési folyamatot a helyszínen legalább hat alkalommal figyelemmel kíséri és az elektronikus építési naplóban eseti bejegyzést tesz.

A tervezői művezetés részletes szabályait a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet tartalmazza.