Korábban, ha az építési tevékenység építési engedélyhez vagy az egyszerű bejelentéshez nem volt kötött, a kivitelezési tevékenységet az építési szakmunka jellegének megfelelő szakképesítéssel, vagy rész-szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhetett.

2019.02.12. után csak a kivitelezési dokumentáció nélkül végezhető építési tevékenységek végezhetők felelős műszaki vezető irányítása nélkül.

[191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (8) bek.]

A legfontosabb olyan munkák, amelyekhez 2019.02.12-től felelős műszaki vezető irányítása kell, de nem építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek:

a) az az építési tevékenység – ideértve az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységet -, amely esetében
aa) a tartószerkezet támaszköze 5,4 méter vagy azt meghaladja,
bb) az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbetonból készülnek, kivéve az 5,4 méteres fal- vagy oszlopköznél kisebb előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút,
ac) az épület a rendezett terepszint felett legalább két építményszintet tartalmaz, valamint pinceszint esetén a pince padlóvonala a rendezett tereptől számítva legfeljebb 1,5 méter mélyen van és a felszíni teher legfeljebb 2,0 kN/m2,
ad) a tartószerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyúló konzolt tartalmaz,
be) a falszerkezet vagy pillér megtámasztatlan magassága 3,0 méter vagy azt meghaladja úgy, hogy a koszorú nem számít megtámasztásnak,
af) 1,5 méternél magasabb földmegtámasztó szerkezet készül és legfeljebb 2,0 kN/m2 felszíni teherrel kell számolni,
ag) a hasznos terhelések szempontjából a helyiségek használati osztálya nem „A
ah) az építmény tűzvédelmi jellemzői változnak, valamint
b) az építmény bontása, ha
ba) az építmény terepszint feletti és belső térfogata meghaladja az 500 m3-t, valamint homlokzatmagassága az 5,0 métert, vagy
bb) a terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,5 métert [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 22. § (1) bek.], valamint az
c) az épületgépészeti kivitelezés,
d) az épületvillamossági kivitelezés [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 22. § (2) bek. c)-d) pont].