Az építőipari fekete foglalkoztatás kifehérítését célzó rendelkezés már egy hónap múlva napi szintű adminisztrációval növeli a kivitelezők terheit. Első körben a 700 millió forint feletti és közbeszerzéses beruházásokat veszik célba, azonban a technikai részletek egy hónappal a bevezetés előtt, még nem teljesen tisztázottak.

A 2022. január 1-től életbe lépő 2021. évi LXIII. törvény; 510/2021. (IX.3.) Kormányrendelet, vagy más néven az Üvegkapu rendelet értelmében a 700 millió forint feletti és az induló építési-beruházási célú közbeszerzési eljárásokban az építőipari cégeknek vállalniuk kell azt a feltételt, hogy naprakészen rögzítik és nyilvántartják az építési területre belépők, így a foglalkoztatottak és az alvállalkozók ki- és belépési adatait.

Az adóhatóság az „üvegkapus” adatokat – amit a 2022. január 1-től hatályos Építési Törvény ír elő – összeveti az egyéb adatszolgáltatásokból rendelkezésre álló információkkal. Megvalósul egy keresztellenőrzés az üvegkapu rendszerben, és az így előszűrt, problémás vállalkozásoknál mindenképp ellenőrzéseket fognak végezni. Valós idejű információk állnak rendelkezésre arról, hogy egy adott építési területen éppen hányan és kik dolgoznak, milyen adó- és járulékfizetéssel párosulva.

A Kormányrendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és azokra az építőipari kivitelezési tevékenységekre vonatkozik, amelyek közbeszerzési eljárásai a hatálybalépést követően indultak meg.

 

A Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer célja

a) a jogszerű építőipari foglalkoztatás előmozdítása,
b) az építőipari szerződéses kapcsolatok nyomon követése,
c) a rendszerbe kerülő adatok elemzési lehetőségének megteremtése, a személyes adatok megismerésének lehetőségét kizáró módon.

 

A rendszer hátterét az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer (a továbbiakban: Üvegkapu) a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer részét képező informatikai rendszer adja, amely az építési munkaterületre való be- és kilépések adatait rögzíti, és élőben lekérdezhetővé teszi a hatóságok számára.

Az Üvegkapu használatát megelőzően minden foglalkoztató köteles a rendszerben regisztrálni később a regisztrációját szükséges frissíteni a rendeletben meghatározottak szerint

Lényeges, hogy nem a kivitelezési szerződés összege, hanem a kapcsolódó beruházás értéke határozza meg, hogy az adott cégnek a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszert alkalmaznia kell-e. Ráadásul nem is csak az építési tevékenységet végző vállalkozó kivitelezők lesznek érintettek.

Az Üvegkapura történő regisztrációval és az Üvegkapu eszközeinek az Étv., valamint az Üvegkapu Rendeletben foglaltak szerinti használatával végezhető:
a) a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó,
b) 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység, valamint
c) a kivitelezést elősegítő, a kivitelezési tevékenységet az építési munkaterületen kiegészítő vagy kiszolgáló, ún. kapcsolódó tevékenységek is (vagyis pl. őrzési, védelmi, épület- és egyéb takarítási tevékenység) [2021. évi LXIII. tv. 2. § (2) bek.; 1997. évi LXXVIII. tv. 57/G. §; 1997. évi LXXVIII. tv. 57/I. § (1) bek.; 510/2021. (IX. 3.) Korm. rend. 1. §].

A kormányrendelet ide kattintva elolvasható.

Forrás:
mkik.hu
epitesijog.hu