Az egyszerű bejelentés szabályai a 2016. januári bevezetését óta 5 alkalommal módosultak jelentősen, de idén 2019. júliusi és szeptemberi hatállyal is találkozhatunk új rendelkezésekkel.

 

TOVÁBB BŐVÜL A „CSONKA HÉSZ”

„csonka HÉSZ”-nek az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek során a helyi építési szabályzatokból (HÉSZ) figyelembe vehető rendelkezéseket nevezzük.
Ez nem jogszabályi fogalom, de a gyakorlatban alkalmazott meghatározása annak a jelenségnek, hogy a HÉSZ bizonyos rendelkezései kikerültek a kötelező alkalmazási körből.

A 2017. július 16. napjától hatályos új előírás szerint az egyszerű bejelentéssel végzett építési tevékenység esetében a helyi építési szabályzatból a járművek mennyiségére és elhelyezésére vonatkozó előírásokat is figyelembe kell venni.

A jogalkotó a helyi építési szabályzatnak a parkolók kialakítására vonatkozó szabályait tette kötelezővé az egyszerű bejelentéssel végzett beruházások esetében is. Főként a garázsok lakóépülethez viszonyított létesítési szabályai (például a lakóépületen belül vagy kívül történő kiépítés) vagy éppen a gépkocsi-beállók elhelyezésének előírásai lényegesek. [1997. évi LXXVIII. tv. 13. § (2) bek.; 2019. évi LXIV. tv. 10. §].

Az OTÉK vonatkozó 42. §-a szerint az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához a telken főszabály szerint az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.
Mivel egyszerű bejelentésről beszélünk, ezért a lakó funkcióra vonatkozó kötelezettség a lényeges: azaz 1 személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden lakás után. [253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 42. § (1)-(2) bek.; 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 4. számú melléklet 1. pont].

A helyi építési szabályzat ettől eltérően rendelkezhet úgy is, hogy 1 személygépkocsinál több járművet figyelembe véve kell a garázsról, gépkocsi-beállóról gondoskodni és ezt már az egyszerű bejelentéssel épülő lakóházaknál is be kell tartani.

 

2019. SZEPTEMBER 30. TOVÁBBI MÓDOSÍTÁSOK

Az Étv-ben az egyszerű bejelentés alapvető szabályait rögzítő rendelkezések is módosultak, de úgy, hogy csak a jövőbeni változások feltételeit teremtették meg.

  • Egy változás a tervezői művezetés tekintetében is várható. Az Étv. jelenlegi előírása minden egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenység esetén kötelezővé teszi az építtető számára, hogy egy építész tervezőt tervezői művezetéssel bízzon meg. A 2019. szeptember 30-ától hatályos szabály a kormányrendeletben meghatározott esetekben írja ezt elő. [1997. évi LXXVIII. tv. 33/A. § (5) bek.; 2019. évi LXIV. tv. 15. § b) pont
    Valószínűleg ez azt jelenti, hogy az Egyszerű bejelentési rendeletbe olyan előírás kerül be, amely nem minden beruházásnál teszi majd kötelezővé a hat alkalmas tervezői művezetést. Az egyszerű bejelentés szabályai miatt vannak olyan esetek is, amikor maga a beruházás sem tart hat napig (pl. egy álló tetőablak létesítése), vagy az építész egészen egyszerűen nem tud mit hat alkalommal vizsgálni (pl. egy kisebb méretű bővítésnél).
  • Sok vita van az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó kivitelezési dokumentáció tartalmáról is. Szerencsére ebben is egyszerűsítés várható, mert 2019. szeptember 30. napjától az Étv. már nem is a kivitelezési dokumentáció elnevezést használja, hanem az egyszerű bejelentéshez kormányrendeletben meghatározott tartalmú dokumentációt kell majd mellékelni. [1997. évi LXXVIII. tv. 33/A. § (4) bek. c) pont; 2019. évi LXIV. tv. 15. § e) pont].

 

Forrás:
https://epitesijog.hu

Magyar Közlöny: 2019. évi 119. szám
Érintett jogszabály: 1997. évi LXXVIII. törvény
Módosító jogszabály: 2019. évi LXIV. törvény
Hatályos: 2019. július 16., 2019. szeptember 30.